314 προβολές

Την ημέρα της ανακατάληψης της Rosa Nera, με την απελευθέρωση του χώρου, δημιουργήθηκε η ανάγκη από όλους για έκφραση ιδεών για τη χρήση και τις λειτουργίες της αυλής και των κτιρίων που την περιβάλλουν, οπότε και συγκροτήθηκε η ανοιχτή Συνέλευση Αυτοδιοργάνωσης του Λόφου Καστέλι.

Ελλείψει χώρου μελέτης και εργασίας, ειδικά σ’ αυτή τη περίοδο απομόνωσης, κλειστών σχολών και βιβλιοθήκvn, μια ομάδα φοιτητών πρότεινε την δημιουργία αναγνωστηρίου· έναν χώρο μελέτης όπου ο φόρτος εργασίας και το άγχος των σπουδών, θα μεταφερθεί από τα σπίτια μας σε έναν χώρο κατάλληλο, που ανήκει σε όλους, κοντά μας και προσβάσιμο.

Ο χώρος που δημιουργήθηκε ευνοεί την ανταλλαγή ιδεών και το μοίρασμα της γνώσης μεταξύ, όχι μόνο των φοιτητών αλλά και οποιουδήποτε έχει αντίστοιχες ανάγκες. Απώτερος σκοπός είναι η δημιουργία, η ενίσχυση της κοινωνικότητας των μαθητών, φοιτητών, αναγνωστών και ακόμη περισσότερο η έμπνευση που θα δημιουργείται από το λόφο Καστέλι, που επανοικειοποιείται σήμερα. Το 1982 το Π.Κ. ζήτησε με επιστολή του στο Υπουργείο Εθνικής Αμύνης όπου ανήκε ως τότε το κτήριο τα εξής επιχειρήματα:

«…Η διάθεση των κτιρίων αυτών και η χρησιμοποίηση τους από το Πολυτεχνείο Κρήτης επιβάλλεται και για λόγους ψυχολογικούς.
Άλλωστε το κτίριο των φυλακών όπως και εκείνο της Μεραρχίας ανταποκρίνονται στις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες του Πολυτεχνείου Κρήτης, …, τόσο από Αρχιτεκτονικής απόψεως (χώροι, εσωτερικό αίθριο, προαύλιο) όσο και από Πολεοδομικής (μέσα στο παραδοσιακό περιβάλλον μακριά από τις καθημερινές λειτουργίες της πόλης, εμπορικές, τουριστικές κ.λ.π.)…» υπ’ αριθμόν 373/11-8-1981

Παραπάνω αναδεικνύεται η ειρωνεία της σημερινής και προηγούμενης Συγκλήτου του Πολυτεχνείο Κρήτης με τις πρόσφατες επιδιώξεις ξενοδοχοποίησης και η αδιαφορία που έχει αναπτύξει για την κάλυψη των αναγκών της φοιτητικής κοινότητας με την εγκατάλειψη των κτιρίων εντός των Χανίων καθώς και, πιο πρόσφατα, της Γαλλικής Σχολής, του τελευταίου ακαδημαϊκού σημείου συνάντησης και μελέτης μέσα στη πόλη.

Το μοναδικό ανοιχτό αναγνωστήριο στη πόλη βρίσκεται στην παλιά πρυτανεία και περιμένει όσους και όσες ενδιαφέρονται.

Το εγχείρημα του αναγνωστηρίου λειτουργεί από όλους για όλους. Διαμορφώνεται βάσει των εκάστοτε αναγκών, π.χ. από χώρους ομαδικής ή ατομικής μελέτης, σχεδιαστήρια αρχιτεκτόνων και ό,τι άλλο κρίνεται αναγκαίο. Το μέρος όπου ανοίγει η συζήτηση για τις χρήσεις, τη διαμόρφωση του χώρου και τους κανόνες λειτουργίας είναι η ανοιχτή συνέλευση του «Αναγνωστηρίου Όλων» που θα λαμβάνει χώρα κάθε Δευτέρα στις 11:00 π.μ. στην Αίθουσα Συγκλήτου της παλαιάς Πρυτανείας όπου και λειτουργεί, στο λόφο Καστέλι. Βασικοί κανόνες που κρίνονται αναγκαίοι για το ξεκίνημα του χώρου είναι: η ησυχία και η τακτική καθαριότητα.

Αναγνωστήριο Όλων,
Συνέλευση αυτοδιαχείρισης στο λόφο Καστέλι
Πηγή: Solidaritywithrosanera.wordpress.com