87 προβολές

8Η ΜΑΡΤΗ ΗΜΕΡΑ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ & ΑΓΩΝΑ

8Η ΜΑΡΤΗ ΗΜΕΡΑ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ & ΑΓΩΝΑ

Απέναντι στον σάπιο κόσμο της εξουσίας
– Στην αστυνομική κατοχή στους δρόμους και την κρατική καταστολή των κοινωνικών και ταξικών…
Πηγή: Apo.squathost.com