31 Δεκεμβρίου, 2020
από Ragnarok Squat
288 προβολές

Άμεση δράση μαχητικής μνήμης για έναν Μαύρο Δεκέμβρη.

Διότι, όσο υπάρχει δυστυχία, θα υπάρχει εξέγερση.

Juan και Marcelo στους δρόμους!!

Οι αιχμάλωτοι/ες στους δρόμους!!

Πηγή: Contra Info

Μετάφραση: Δ.Ο. Ragnarok
Πηγή: Ragnarok.squat.gr