177 προβολές


Διανύοντας την εβδομάδα των παθών θα βυθιστούμε και εμείς σήμερα, στην πειραματική ζώνη, σε μουσική κατάνυξη κάτω από ήχους και αυτοσχεδιασμούς.
Μην την χάσετε αν θέλετε να σωθεί η ψυχή σας!
Καλή Επ-ανάσταση!
Πηγή: Kpaxradio.live