135 προβολές

Το θερίνο βιβλιοπωλείο της σ.ο. Χανίων, της εφημερίδας δρόμου άπατρις, αποχαιρέτα τα πολυσελλίδα βράδυα στην σπλάντζια με ένα τελευταίο θερίνο Βιβλιοπωλείο & Μπάρ την Τρίτη 15/11 (20:00-00:00). Παραλλήλα το βιβλιοπωλείο μόλις κατεβάσει τα χειμερίνα του, θα ξανά βγεί σε νέο μέρος, με νέα ώρα για τους υπολοίπους μήνες μέχρι το επομένο θέρος.
Πηγή: Solidaritywithrosanera.wordpress.com