337 προβολές


Την Παρασκευή 18/6 θα πραγματοποιηθεί η πρώτη συνάντηση για τον συμμετοχικό σχεδιασμό της αυλής στον λόφο Καστέλι.

Η ομάδα που πήρε την πρωτοβουλία για το κάλεσμα, έφτιαξε ένα ερωτηματολόγιο που θα βοηθούσε να έχει συμπληρωθεί πριν τη συνάντηση.
Μπορείτε να στείλετε το συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο είτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] είτε στο κουτί που υπάρχει ήδη στον λόφο.

Στα παρακάτω αρχεία μπορείτε να βρείτε ακόμα περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις πρώτες σκέψεις για την οργάνωση αυτής της συνάντησης:
Πηγή: Solidaritywithrosanera.wordpress.com