9 Απριλίου, 2021
από Mpalothia - Αντιπληροφόρηση
205 προβολές

Παρασκευή 09/04 18:00 (και καφενείο οικ. ενίσχυσης)

Παρουσίαση του φ.47 της εφημερίδας δρόμου Άπατρις

Θα ακολουθήσει καφενείο οικ. ενίσχυσης για την κάλυψη των εξόδων της έκδοσής του.

Παρασκευή 09/04 18:00

στην Κατάληψη Ευαγγελισμού, Θεοτοκοπούλου 18

Αρχική δημοσίευση στην apatris.info

Ηράκλειο: Παρουσίαση του φ.47 της εφημερίδας δρόμου Άπατρις
Πηγή: Mpalothia.net