208 προβολές

ψάρια με σχήμα κυβικό
μέλισσες που δὲ δοκίμασαν τὸ μέλι
κι ο πολυώνυμος ελέφαντας
που βρίσκεται πάντα
μέσα στὸ δωμάτιο

μια εαρινή σύναξη πλασμάτων
μηχανή #113
στο Κοινωνικό Ραδιόφωνο Χανίων
https://kpaxradio.live
Πηγή: Kpaxradio.live