248 προβολές

μηχανή #126
με εκείνη τη σπάνια ισορροπία ανάμεσα στην υποψία και την αθωότητα
και με έναν λόγο που πάει να γίνει τραγούδι
ρωτώντας μάταια
“πού είναι ο γάμος και η χαρά”

νεανικότητα και συλλογικότητα στην ποίηση
τραγούδι, Ντύλαν και Γκάτσος
στο Κοινωνικό Ραδιόφωνο Χανίων

Από καιρό μού σταματά η σκέψη σε βραχύλογον ορισμό της ποιητικής τέχνης· εύρημά μου: Η ποίηση είναι ο λόγος που πάει να γίνει τραγούδι. Μη λησμονούμε πως τον παλαιό καιρό η λύρα δεν ήταν απλό γλωσσικό σχήμα. Συνόδευε το ποίημα η μουσική αξεχώριστα.

Κωστής Παλαμάς, «Ο ποιητής και το τραγούδι του», 1927. Τα χρόνια μου και τα χαρτιά μου. Η Ποιητική μου. 1933. Άπαντα, Ι΄. Mπίρης-Γκοβόστης, [1966]. 565

συμπαρασυρθείτε
https://kpaxradio.live
Πηγή: Kpaxradio.live