29 Δεκεμβρίου, 2022
από Anarchy Press
168 προβολές

Τελείωσε και το G20 και οι «ισχυροί» του κόσμου, σαν προφήτες προέβλεψαν και άλλες επιδημίες. Ποια άραγε είναι τα σημάδια; Μάλιστα, συμφώνησαν πως στις άλλες πανδημίες που θα έρθουν, θα έχουν ήδη καθιερωθεί τα εμβολιαστικά πάσο, επιβεβαιώνοντας για μια ακόμα φορά την θέση πως ο covid-19 άνοιξε διάπλατα τις πόρτες για τέτοιες πρακτικές που επιτίθενται στην ελευθερία του σώματος και της βούλησης.

Τα εμβολιαστικά πάσο σημαίνουν υποχρεωτικότητα και διαχωρισμό του ατόμου με βάση τον εμβολιασμό. Στην παράγραφο 23 του τελικού ανακοινωθέντος του G20 αναφέρεται συγκεκριμένα: «[…] Αναγνωρίζουμε τη σημασία των κοινών τεχνικών προτύπων και μεθόδων επαλήθευσης, στο πλαίσιο του IHR (2005), για τη διευκόλυνση απρόσκοπτων διεθνών ταξιδιών, τη διαλειτουργικότητα και την αναγνώριση ψηφιακών λύσεων και μη ψηφιακών λύσεων, συμπεριλαμβανομένης της απόδειξης εμβολιασμών. Υποστηρίζουμε τον συνεχή διεθνή διάλογο και τη συνεργασία για τη δημιουργία αξιόπιστων παγκόσμιων ψηφιακών δικτύων υγείας ως μέρος των προσπαθειών για την ενίσχυση της πρόληψης και αντιμετώπισης μελλοντικών πανδημιών, που θα πρέπει να κεφαλαιοποιήσουν και να αξιοποιήσουν την επιτυχία των υφιστάμενων προτύπων και των ψηφιακών πιστοποιητικών COVID-19».[1]

Ε.


[1] https://it.usembassy.gov/g20-bali-leaders-declaration/
Πηγή: Anarchypress.wordpress.com