291 προβολές

Αίγυπτος, Όαση Siwa

Τον Μάρτιο του 2022, το παγκόσμιο δίκτυο εναλλακτικών εγχειρημάτων στην (κυρίως τριτοβάθμια) εκπαίδευση, «Ecoversities», κάλεσε την πέμπτη παγκόσμια συνάντηση στην Αίγυπτο.

Έτσι, συναντήθηκαν 100 άτομα τα οποία είχαν έρθει από αυτοοργανωμένους χώρους μάθησης από διάφορα μέρη του κόσμου. Κάποια από αυτά τα εγχειρήματα βρίσκονται στις φαβέλες της Βραζιλίας, στις φυλακές της Ινδίας, στα προσφυγικά κάμπ του Λιβάνου, σε χωριά της Ιταλίας, σε απελευθερωμένους χώρους στη νότια Αφρική, τη Ζιμπάμπουε, το Εκουαδόρ, τη Κολομβία, την Ινδία. Στους χώρους αυτούς, η μάθηση πραγματοποιείται μέσα από τις σχέσεις των ανθρώπων στην κοινότητα, οι οποίες είναι άμεσα συνδεδεμένες με τις ανάγκες τους (τροφή, τεχνολογία, τέχνες, κλπ). Ταυτόχρονα, πολλά από τα εγχειρήματα αυτά αποτελούν κομμάτι των τοπικών κοινωνικοπολιτικών κινημάτων.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, παρουσιάστηκε ένα απόγευμα η ιστορία της Rosa Nera καθώς και η τρέχουσα κατάσταση που επικρατεί στον κατειλημμένο Λόφο Καστέλλι. Δόθηκε έμφαση στο ερώτημα, πώς ο χώρος αυτός θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως ένα σχολείο για όλες/ους/α γεμάτο από ερεθίσματα, επιλογές και επιθυμίες για μοίρασμα κάθε είδους γνώσης και εμπειρίας.

Ακόμα, παρουσιάστηκε η προσπάθεια των εργαστηρίων «Δημιουργώντας Δίκτυα Μάθησης» για την ενίσχυση και την καλλιέργεια της παραπάνω κουλτούρας.

Πώς λοιπόν ένα κτήριο που ανήκει στο κρατικό, στείρο πανεπιστήμιο -που έχει αποκόψει την μάθηση από τη ζωή και την ευχαρίστηση- μεταμορφώνεται σε ένα ζωντανό χώρο αλληλεπίδρασης και μάθησης;

Περνώντας μια ολόκληρη μέρα στον Λόφο Καστέλλι, ίσως σου έρθει η απάντηση.

Αίγυπτος, Όαση Siwa, 25/03/2022,

Εργαστήρια «Δημιουργώντας Δίκτυα Μάθησης»
Πηγή: Solidaritywithrosanera.wordpress.com