236 προβολές
19:00 | Αναγνωστήριο Πρυτανείας

Αυτή την Παρασκευή διαβάζουμε μαζί και κουβεντιάζουμε τα κείμενα:

Για να τελειώνουμε με την υπόθεση του θεού,
του Antonin Artaud

το βρίσκετε εδώ:

&

Η σιγή της γλώσσας,
του Michel Serres

το βρίσκετε εδώ: 
Πηγή: Solidaritywithrosanera.wordpress.com