14 Νοεμβρίου, 2022
από Anarchy Press
150 προβολές

Από τις 12 πμ στο κτήριο ΜΑΧ του Πολυτεχνείου θα προβάλλονται οι ταινίες:

Τρίτη 15/11

-Capitalism: A Love Story………………………………………………12.00- 14.10

-Rabbit-Proof Fence………………………………………………………14.15- 15.45

-ΟΥΔΕΝ ΝΕΩΤΕΡΟΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΥΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ………………15.45- 18.00

Τετάρτη 16/11

-1984…………………………………………………………………….12.00- 14.00

-Hunger……………………………………………………………….. 14.00- 15.40

-ΑΤΗΕΝΑ………………………………………………………………. 16.00- 17.40
Πηγή: Anarchypress.wordpress.com