321 προβολές
  • 11 – 12 πμ Τραπεζάκι κατάληψης στην πλατεία Δ. Αγοράς
  • 5μμ Συνάντηση ομάδας Συμμετοχικού Σχεδιασμού για την Αυλή
  • 5μμ Συνάντηση ομάδας Συντονισμού Συνελεύσεων
  • 6 – 7 μμ Συνάντηση ομάδας Παραδοσιακών Χωρών
  • 7μμ Ανοιχτή συνέλευση αυτοδιαχείρισης του λόφου Καστέλι.

*κατά τη διάρκεια όλης της μέρας γίνονται εργασίες αποκατάστασης του χώρου. Όποιο θέλει να συμμετέχει, μπορεί να πάρει πληροφορίες από την ομάδα τεχνικών έργων!
Πηγή: Solidaritywithrosanera.wordpress.com