1,838 προβολές

Το παραπάνω κείμενο διαβάστηκε σε παρέμβαση που έγινε στο Δημοτικό Συμβούλιο Χανίων στις 18/12/2019 και τροποποιήθηκε για να γίνει σποτ του ΚΡαΧ Radio και να δημοσιευθεί στον παρόντα τόμο.
Πηγή: Kpaxradio.live