31 Δεκεμβρίου, 2021
από Anarchy Press
155 προβολές

Και το 2022 οι αγώνες μας θα είναι για συλλογική, ατομική και πνευματική απελευθέρωση

απ’ τα κελιά, κάθε είδους, υλικά και «άυλα». 

Για έναν κόσμο ανεξούσιο, με συνεχή διαδρομή για την αναρχία.
Πηγή: Anarchypress.wordpress.com