31 Δεκεμβρίου, 2021
από Anarchy Press
340 προβολές


Και το 2022 οι αγώνες μας θα είναι για συλλογική, ατομική και πνευματική απελευθέρωση

απ’ τα κελιά, κάθε είδους, υλικά και «άυλα». 

Για έναν κόσμο ανεξούσιο, με συνεχή διαδρομή για την αναρχία.
Πηγή: Anarchypress.wordpress.com