31 Δεκεμβρίου, 2020
από Squat.gr
312 προβολές

Όπως και πέρυσι, έτσι και φέτος, στα πλαίσια της διαφάνειας των λειτουργιών του espiv θεωρούμε σωστό να ενημερώνονται οι χρήστ(ρι)ες για τα οικονομικά του espiv. Επειδή λοιπόν η ρίζα όλων των κακών της ανθρωπότητας είναι δυστυχώς αναγκαίο κακό για την συνέχιση της λειτουργίας του espiv, ακολουθεί ένας συνοπτικός ισολογισμός του 2015.

Έξοδα 2015

 • Servers: 720€
 • Certificates: 336€
 • Συνεισφορά αλληλεγγύης σε αντίστοιχες υποδομές του εξωτερικού: 100€
 • Γραφιστικά (αυτοκόλλητα, αφισες κλπ): 165€
 • Προσθήκες στο αποθεματικό για έκτακτη ανάγκη: 200€

Σύνολο: 1521€

Έσοδα 2015

 • Υπόλοιπο από 2014: 622€
 • Συνεισφορές από μέλη/συντρόφ* καθώς και αποθεματικό
  από εκδηλώσεις οικονομικής ενίσχυσης του espiv: 1435€

Σύνολο: 2057€

Στο τέλος του Δεκεμβρίου 2015 είχαμε την εξής κατάσταση:
Έσοδα – Έξοδα = 2057 – 1521 = 536€

Τα παραπάνω χρήματα θα χρησιμοποιηθούν για να καλύψουμε τις ανάγκες του εγχειρήματος τους επόμενους μήνες. Οι ανάγκες αυτές, της συντήρησης των υποδομών του espiv.net και των συνεχών βελτιώσεων σε αυτές, καλύπτονται:

 1. από τα μέλη της ομάδας,
 2. απο εκδηλώσεις οικονομικής ενίσχυσης
 3. απο αυθόρμητες συνεισφορές αλληλέγγυων συντροφ(ισσ)ών    και συλλογικοτήτων.

η αγαπημένη διαχειριστική ομάδα του espiv
Πηγή: Squat.gr